شماری از پروژه های مرکز درمانی :

 • مرکز پزشکی و لاپوروسکوپی
  مرکز پزشکی و لاپوروسکوپی

  مرکز پزشکی و لاپوروسکوپی


 • کلینیک دندانپزشکی
  کلینیک دندانپزشکی دردیس

  کلینیک دندانپزشکی دردیس


 • مرکز دندانپزشکی
  مرکز دندانپزشکی مینادیس

  مرکز دندانپزشکی مینادیس


 • کلینیک پزشکی (مطب)
  کلینیک پزشکی

  کلینیک پزشکی


 • کلینیک دندانپزشکی
  مرکز دندانپزشکی

  مرکز دندانپزشکی