طراحی و ساخت ویلا  درایران نیازمند توجه به طیف وسیع اقلیمی ضمن اشراف صحیح و بکارگیری اصول دقیق این رشته از علم معماری و ضوابط اصولی ساخت از منظر علوم مهندسی عمران می باشد.با این وجود امروزه ، خلا و کمبود این نوع نگاه در کشورمان در زمینه ساخت ویلا ها بشدت حس می شود.به طوری که تقریبا توجه به این زمینه از ساخت و ساز مغفول مانده که دلیل اصلی آن عدم وجود منابع علمی در زمینه طراحی ویلا در دروس دانشگاهی کشور می باشد.

مهندسین شرکت آبو با گذراندن دوره های تخصصی آکادمیک طراحی ویلا در خارج از کشور و با توجه به شرایط اقلیمی در هر منطقه، و با در نظر گرفتن آیتم های حساس و تاثیرگذار درطراحی،برای افرادی که به دنبال تامین نیاز های روحی ، آسایش و امنیت خود در فضایی به نام ویلا می باشند ، این خدمت را به شکل خاص ارائه می نماید.