مجموعه معماری ساختمانی آبوداد افتخار دارد طی بیش از یک دهه فعالیت ارزنده و مستمر توانسته است به افقی از رضایتمندی و جلب نظر کارفرمایان محترم دست یابد . به نحوی که تمامی مشتریان پس از یک بار تجربه همکاری با این شرکت علاوه بر پروژه های متعدد دیگر ، استفاده از خدمات این مجموعه را به اطرافیان خود نیز توصیه نموده اند و این افتخاری بس بزرگ برای آبو محسوب می شود.

در کنار این موارد آبوداد ضمن به خدمت گرفتن دانش فنی و بکارگیری علم روز دنیا همچنان به مسیر پیشرفت و تعالی خود ادامه خواهد داد و با سر لوحه قراردادن ارزش هایی که در مسیر ماموریت خود ترسیم نموده گام برمی دارد. آبو جلب رضایت کارفرمایان خود را تنها گوشه ای از اهداف خویش قلمداد می کند و در مسیر رو به پیشرفت خویش در صدد اتخاذ تعابیری است که رضایتمندی هرچه بیشتر این گرامیان را متناسب با تغییرات روز دنیا و نیاز های این حوزه ، به دنبال داشته باشد.

ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت هرچه بیشتر در این مسیر ، در ادامه گوشه ای از سابقه و خدمات آبو ذکر می شود :