دپارتمان اجرایی

آبوداد با بهره گیری از نیروهای ماهر و متخصص چه در زمینه نظارت و چه در بحث اجرا ، سعی در ارتقای توان و استاندارد های این حوزه دارد. این شرکت با به بکار گرفتن روش های علمی در زمینه مدیریت پروژه ، ضمن اشراف بر مقررات مهندسی ساختمان ، در صدد کاهش هزینه های مالی و زمانی پروژه های در حال ساخت است .

این شرکت با بهره گیری از اکیپ های ماهر در حوزه های تخصصی و مدیریت دقیق و کنترل این عوامل در کنار تامین به موقع متریال و برنامه ریزی صحیح ، به دنبال افزایش بازدهی و بهره وری در این عرصه می باشد.