مجموعه آبـو با توجه به توانایی و شناخت از قوانین و ضوابط کاری موفق به اخذ انواع مجوزها شده است که در حال حاضر می تواند در موارد ذیل ارائه خـدمات نماید :

شهرداری

– پایان کار
– تغییر کاربری
– تخریب و نو سازی
– تثبیت و توسعه تجاری

مهندسی

– ارائه کلیه برگـه های معــماری – محاسـبات – برق – مکانیـک
– نظارت مجری – گزارش مکانیک خــاک – تست جوش

ثبت

– اخذ سند ، اصلاح سند ، تفکیک ملک و سند و پیگیری امور ثبتی